Archive: 2.11.2016

Felix Slováček

slovacek_titul_uprav„Ta dokonalost mě prostě baví.“

Během lednového galavečera Rainbow nás v Pražské křižovatce navštívil vzácný host. Dlouholetý  majitel a příznivec Rainbow – pan Felix Slováček. Když někdo dělá svou práci rád a dělá ji dlouho, většinou  ji dělá fakt dobře. A takovým člověkem je pro mne pan Slováček. Už po prvních tónech z jeho  soprán saxofonu bylo všem jasné, že nás čeká výjimečný zážitek. Slovo dalo slovo a dohodli jsme se  na rozhovoru pro toto vydání Rainbow Aktualit. Felixe Slováčka jsem navštívil v pracovně jeho velkého  domu. Všude na stěnách visí zlaté desky, ocenění a působivé plakáty. A proti mně usměvavý pán. 

Pane Slováčku, vždycky o Rainbow mluvíte  s nadšením. Jak dlouho ho vlastně máte? 

A víte, že zrovna nedávno jsem dělal pořádek  a měl jsem v ruce smlouvu na ten úplně první  stroj? Byla z roku 1994. V té době pro nás dělal  Láďa Chvalkovský, muzikant. A taky se věnoval  Rainbow. Tak ten s tím tenkrát přišel, aby mi to  ukázal. Předvedl mi ho, mě se to líbilo, tak jsem  ho koupil.

Předtím jste Rainbow neznal? 

Ne, vůbec. Ale samozřejmě taková ta myšlenka,  že mokrý prach nelétá, což je tuším váš slogan,  tak to už mi bylo dávno známé. A když jsem při  předvedení viděl, jak Rainbow funguje, tak mě to  uchvátilo. Speciálně v tomhle velkým baráku.

Na začátku jste mluvil o úplně prvním Rainbow.  Později jste si tedy kupoval ještě novější typ, je  to tak? 

Ano. I když, vlastně to bylo trochu jinak. My jsme  ty staré měli dokonce dva. Jeden jsem odvezl  na chalupu a na tom druhém jsem doma něco  rozbil. Tak tady byl technik a mezi řečí se zmínil,  že máte novější model. A protože už jsem  věděl, o čem Rainbow je, tak jsme ten domácí  tenkrát vyměnili. Ten novější byl zajímavý, to  v každém případě. Ale rozhodně nejzajímavější  je teď ten nejnovější, protože má zase úplně jiné  parametry. Musím říct, že když si tady Rainbow  zapneme, aby pořád čistilo vzduch, umožní mi  tím skvěle relaxovat. To jsem vždycky překvapený,  kolik toho prachu v té vodě pak je, protože  při mé profesi dokážu ocenit čistý vzduch. Nebo  když po vysávání vylívám vodu a vidím tam ty  chuchvalce…

A na další úklid zase jen nalejete čistou. 

Máte pravdu. Předtím jsem měl na chalupě  dost drahý vysavač. A pak už do něj bylo velmi  problematické sehnat sáček, protože už se ten  model nedělal. A fakticky mi to dalo dost práce,  než jsem ten sáček sehnal. A musím říct, že to  mě dost naštvalo. A to, že Rainbow už dál nic  nepotřebuje, je velká výhoda. Bez vody se nedá  žít, takže až nebude voda, tak už nebudeme  potřebovat uklízet.

S Rainbow uklízíte Vy? 

Uklízím občas já, i když tady máme paní na úklid.  Ale takové věci, jako je třeba praní koberce, toho  se účastním sám. Užívám si ten pohled, jak se  na koberci znovu obnovují a oživují barvy. Jak  všechna špína z koberce uniká. Ta dokonalost  mě prostě baví. A proto si to nenechám ujít. Je  vidět odvedená práce.

Gabriela Farnbauerová Partyšová

„Když Rainbow jednou vyzkoušíte, tak už nechcete uklízet jinak.“

foto-qak-cz_9089Není tomu tak dávno, co putovalo do domácnosti  moderátorky a zpěvačky Gábiny  Partyšové nové Rainbow. Tedy vlastně  do domácnosti jejích rodičů, jak jsem se  později dozvěděl. Gábina mi společně  s maminkou Janou vyprávěly, jak a proč se  k nim domů Rainbow před lety dostalo. 

Gábino, teď máte nový model, ale Rainbow  už nějaký čas používáte. Je to tak? 

Ano, 6 nebo 7 let. Ale o Rainbow jsme  slyšeli už daleko dřív a pořád jsme o něm  tak nějak přemýšleli. Myslím si, že se  člověk odhodlá a něco takového si pořídí,  když má nějaké pozitivní doporučení z jiné  domácnosti. Od sestry, od kamarádky, od  známých… a právě tak nějak to bylo u nás.

A kdo to byl ve vašem případě? Sestra,  kamarádka? 

Kamarádka. Poslala k nám tenkrát obchodního  zástupce, byl myslím někde z Budějovic  (Libor Nygrýn pozn. red.). Rainbow  nám předvedl a jestli si správně vzpomínám,  rodiče si ho tady rovnou nechali.

Teď nerozumím. Rainbow máte vy anebo  vaši rodiče? 

Ono je to takhle. V té tobě jsem měla  byt v Praze a spoustu času jsme trávili  tady u rodičů a Rainbow jsme pořád tak  nějak převáželi. Teď jsem se čerstvě vdala  a máme tady kousek svůj dům, takže jsme  to potřebovali nějak vyřešit. Proto jsme si  pořídili ještě jedno a s maminkou jsme se  podělily. Ona má to nové a já používám to  původní.

Koukám, že maminka se nám támhle schovává,  pojďte si k nám sednout. 

Jana: Já se nechci fotit. Ale napište,  že jsem hrozně ráda, že tenkrát dcerka  Rainbow pořídila. Vždycky jsem si myslela,  že tady máme čisto, ale když uklízím  s Rainbow, tak si pokaždé říkám, tohle  jsem nikdy s vysavačem nevysála.

A už jste to nové Rainbow stihly vyzkoušet? 

Gábina: Jo jo. Řeknu vám, je to teda  pomocník do domácnosti, až takovej  závislostní. Když to člověk jednou vyzkouší,  tak už pak nechce uklízet jinak. S jinými  vysavači už vám to přijde až takový  zbytečný. Doma máte věci, které si najdou  ve vašem životě svoje místo. Třeba jako  naše sekačka na zahradě. Sama nám seká  trávu, ve větru, dešti, ve dne, v noci – jezdí  jako šílená a my o ní vůbec nevíme. Stejně  tak je Rainbow nepostradatelné.

Jana: Mě ještě nadchlo, že s tím novým  klepačem můžu uklízet hladké plochy.

Gábina: Protože dnes hodně často bývají  v domácnostech hladké plochy. Koberec  se dává spíš jen do „spacích“ místností.

Jano, tady ale uklízíte hlavně vy, je to tak? 

Jana: To ano, Gábina má hodně práce. Ještě  bych chtěla říct, že jsem hrozně spokojená  s vašimi obchodními zástupci. Teď k nám  jezdí Bilunovi a kdykoli něco potřebuju, tak  hned přijedou, hned mi pomůžou. Jsou  moc fajn a vždycky, když jsou tady, tak mi  říkají „co vy tady ještě chcete uklízet?“.

foto-qak-cz_9112To je pravda, je to tady jako ze škatulky. 

Jana: Popravdě mi chvilku trvalo, než jsem  se s Rainbow pořádně sžila a naučila se  s ním pracovat. Máme tady zabudovaný  i centrální vysavač, který je na první pohled  jednodušší pro používání. Ale rozdíl ve  výsledku úklidu je jednoznačný.

Gábina: Já měla doma ještě takovýho toho  robotka vysavač, co si sám jezdí. Myslela  jsem, že bude jako ta sekačka…

Vy jste si to uklízení chtěly moc ulehčit… 

Gábina: No, to jo (smích), ale to bylo úplně  k ničemu. Dali jsme ho tenkrát jako protihodnotu za elektrický kartáč.

Jana: Teď jsme si koupili ještě tepovač na  koberce a konečně i takový ten nástavec  na vytírání dlažby (RainJet pozn. red.).  A s tím jsem teda spokojená moc.

A závěrem, jakou z funkcí byste ostatním  doporučily? 

Jana: Tak nějak celkově, používám ho na  všechno. Na matrace v posteli je to úžasná  věc. Dávám i peřiny vyvakuovat do pytle  a přidám vždycky trochu eukalyptu. To se  spí úplně jinak. A Rainbow používám jako  čističku vzduchu.

Gábina: Když jsou děti, Kristiánek byl  tenkrát malinkej – teď mu bude devět, tak  pořád někde lezl. Byl v přímým kontaktu  s tím prachem. To pro mě taky hrálo velkou  roli. Když máte doma malý miminko,  tak pro něj samozřejmě chcete to nejlepší.

Zdravé bydlení nejen pro alergiky

Dnešní západní civilizace je typická tím, že lidé tráví převážnou většinu dne v uzavřeném prostředí budov. To s sebou přináší – vedle pohodlí, na které jsou lidé zvyklí – také řadu problémů, které mohou vést až ke zdravotním potížím. Je proto nezbytné o těchto rizicích vědět a dle možností zařídit a udržovat domácnost, ale i pracoviště a další veřejné prostory ve stavu, kdy jsou tato rizika minimalizována.

Prvním předpokladem je dostatek čerstvého vzduchu. Základem je dostatečné větrání, tedy výměna vzduchu v místnostech. Zcela základní je toto pravidlo při kumulaci více lidí v jednom prostoru, kdy často bývá výměna vzduchu nedostatečná. Taková situace vede k únavě, ospalosti, typicky také k otupělosti dětí dopoledne ve škole. Ale nepřirozený podíl CO2 vůči kyslíku ve vzduchu v místnosti takzvaně „na padnutí“ nás nezabije (skutečně jedovatý podíl CO2 ve vzduchu, který může zabíjet, se vyskytuje například v některých jeskyních). Mnohem nebezpečnější jsou toxické (jedovaté)chemické látky uvolňující se do prostředí z různých materiálů.

Může to být ZDRAVÉ BYDLENÍ ze stavebních materiálů, nábytku, koberců, nátěrů, lepidel apod. Velmi známá látka je formaldehyd. Při hoření hodně smolného dřeva, ve kterém je hojně pryskyřice, zase vznikají polycyklické aromatické uhlovodíky. Extrémním případem je oxid uhelnatý, neboli CO, prudce jedovatý plyn, který vzniká při nedokonalém hoření a jehož vyšší koncentrace bývá po nadýchání smrtící (např. špatně seřízené staré karmy).

Proto je vedle větrání vhodné používat digestoř.

Doporučení: 1. Větrat, větrat, větrat. Pro pylové alergiky je v průběhu pylové sezóny nejvhodnější několikrát denně otevřít na několik minut všechna okna, poté okna zavřít a spustit čistič vzduchu. Nebo pořídit systém pro řízené větrání s rekuperací. Pozor: Řízené větrání není klimatizace, ta vzduch již upravuje. Řízené větrání zajišťuje pouze přívod čerstvého vzduchu a jeho dohřev, je-li třeba.

  1. Digestoř všude, kde může docházet k nedokonalému spalování (především plynové spotřebiče). Velmi důležitým parametrem, který by se měl sledovat a „hlídat“, je vlhkost. Správná vlhkost v domácnosti by se měla udržovat v rozmezí 30-50 %. Při nižší vlhkosti dochází k přesychání a dráždění sliznice dýchacích cest, což vede ke kašli a k vyšší náchylnosti k dalším respiračním problémům. Vyšší vlhkost, tedy nad 50 %, pokud je dlouhodobá, vytváří vhodné podmínky pro růst plísní. A spory plísní jsou závažné alergeny.

Vyšší vlhkost ovšem přináší i celou řadu dalších negativních důsledků. Ve vlhčím prostředí se lépe daří nejen plísním, ale i roztočům, kteří jsou zdrojem velmi významných alergenů. Také mikroorganismy se ve vlhkém vzduchu déle šíří, a tak se můžeme snáze nakazit. A bohužel se za této situace také více uvolňuje již zmíněný formaldehyd.

Proto se doporučuje používat v domácnosti vlhkoměr, nebo v domech s řízenou vlhkostí vzduchu čidlo na vlhkost a vzduch dle potřeby od- nebo eventuálně do- vlhčovat. Květiny k vlhkosti také přispívají, ale relativně malou měrou.

Doporučení: 1. Vlhkost v místnosti udržovat v rozmezí od 30 do 50 %.

  1. Pořídit si digitální vlhkoměr, případně zvlhčovač/ odvlhčovač vzduchu

S trochou nadsázky se asi dá říci, že si někteří lidé v dobré víře vytvářejí doma plynové komory. Zvlášť nebezpečné ze stavebního hlediska v tomto směru bývá osazení dokonale těsnicích oken a obalení starší stavby nedýchajícím polystyrénem. Bez nebo s minimem větrání. Pokud k tomu připočteme někde pár tepelných mostů, kde zákonitě kondenzuje pára, a pokud je jen trochu stará a tudíž ne úplně funkční izolace proti zemní vlhkosti – a tedy trvale vlhké zdivo – vznikají ideální podmínky pro růst plísní. A to, i když se před zaizolováním dům jevil jako suchý. Nemožnost dýchání zdiva může vést k výraznému nárůstu vlhkosti ve zdech i v místnostech.

Doporučení: 1. Při zateplování domu a výměně oken za moderní dokonale těsnící okna je vhodné zároveň řešit dostatečnou obměnu vzduchu. Pamatovat na známou skutečnost, že nejlevnější není nejlepší a že šetřit na vlastním zdraví se nevyplatí.

  1. Buď dodržovat správný režim větrání, nebo pořídit systém pro řízené větrání s rekuperací.

Ve vydýchaných prostorách bývá typicky také nedostatek tzv. lehkých záporných iontů, které přispívají k dobrému pocitu čerstvého vzduchu. Lehké záporné ionty totiž ovlivňují pozitivně nejen dýchací cesty, ale také naši psychiku. Ve městech a průmyslových oblastech je jejich koncentrace nízká a průchodem vzduchotechnikou jejich množství ještě klesá.

Řádově horší je situace v zakouřených místnostech. Takové elektricky neutrální prostředí – bez lehkých záporných iontů – vnímáme jako těžký, vydýchaný vzduch, velmi nepříjemný zvláště při delším pobytu.

Doporučení: 1. Opět větrat, větrat, větrat.

  1. Situaci mohou zlepšit ionizátory, při instalaci řízeného větrání (což není klimatizace, opakujeme: nezaměňovat!) dbát na krátké přívodní trasy čerstvého vzduchu.

Důležitým faktorem a zdravotním rizikem uvnitř budov je také prašnost. Tu ovlivňuje samozřejmě vnější kvalita vzduchu, která bývá zvlášť ve městech problematická. Ale významná je především péče obyvatel o úklid. Pokud možno bez víření vzduchu a s minimem používaných chemikálií. Ideální je vysávat tak, aby byl prach z místnosti skutečně odstraněn.

Doporučení: 1. Kvalitní přístroj pro úklid – nejlépe certifikovaný pro používání alergiky a astmatiky.

  1. Šetřit na vysavači za každou cenu se nevyplatí.

Co se týče toxinů, pamatujme, že vše nové, co obsahuje plasty, lepidla, laky, nátěry apod., může a pravděpodobně i obsahuje nějaké chemikálie, často toxické. Pomůže nám i čich, který je významným indikátorem řady chemických látek. Nábytek proto volme raději alespoň 5 let starý. Nebo nový, který ale necháme dostatečně vydýchat. Kvalitní nábytek by měl být po týdnu od lepidel vydýchaný. I když občas některé dřevotřísky stále uvolňují formaldehyd i po 25 letech.

Doporučení: 1. Pro citlivější osoby je vhodnější starší nábytek, nový nábytek je vhodné před nastěhováním nechat alespoň týden vydýchat.

  1. V uzavřených prostorách minimalizovat užívání sprejů (kosmetiky…) a toxických chemikálií.

Uvedené rady jsou vhodné pro všechny, nejen pro alergiky. Jejich dodržování přispívá k pocitu pohody doma nebo na pracovišti a u alergiků může příznivě ovlivňovat průběh onemoautoricnění.

 

 

 

doc. MUDr. Ondřej Rybníček, Ph.D. Ing. arch. Jana Galíková Česká iniciativa pro astma o.p.s.

Web používá k poskytování co nejlepších služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close